Teamwork is mooi, maar in de praktijk gaat het soms helemaal mis. Denk aan teams waarin conflicten de samenwerking belemmeren, waarin roddel en achterklap aan de orde van de dag is, waarin vertrouwelijke informatie uitlekt naar de buitenwereld, etc..

Conflicten horen bij teams. Ze kunnen het team zelfs versterken in de teamprestaties. Conflicten helpen om grenzen te verkennen, verschillen te overbruggen en tot nieuwe inzichten te komen. Toch zijn veel teams gericht op harmonie. Deze hang naar harmonie kost in veel situaties juist energie. Bovendien leidt het vaak tot roddel en achterklap: een situatie waarin de échte irritaties ‘in de wandelgangen’ worden besproken.

Hoe kan je het conflict in het team nu benutten?
Allereerst door onderscheid te maken tussen inhoud en persoon. Inhoudelijk gaat het bijvoorbeeld over concepten, visies en werkwijze; onderwerpen die weliswaar tot verhitte discussies kunnen leiden maar die tot doel hebben sámen verder te komen en betere prestaties neer te zetten. Inhoudelijke conflicten zijn over het algemeen productief voor de teamontwikkeling en teamprestaties.

Persoonlijke aanvallen of acties die erop gericht zijn een ander in een kwaad daglicht te stellen, ondermijnen het onderling vertrouwen. Vertrouwen is de basis van een goed functionerend team. Gebrekkig vertrouwen is herkenbaar in situaties waarin teamleden missers en zwaktes verborgen houden voor anderen, aarzelen bij het geven van collegiale hulp en ondersteuning of meteen hun conclusie over een ander klaar hebben. Belangrijk is dus dat je je niet inlaat met roddels en dat je mensen aanspreekt op hun gedrag als ze dat wel doen.

Hoe doe je dat?
Om ervoor te zorgen dat er constructief omgegaan wordt met conflicten is het nodig dat het verschil tussen inhoudelijke of persoonlijke conflicten voor alle teamleden herkenbaar is. Daarnaast is het van belang dat de teamleden elkaar op een respectvolle manier gaan aanspreken. Dit kan door middel van het leren geven en ontvangen van feedback.

Wilt u een team dat conflicten benut voor betere prestaties?
Om een team te faciliteren respectvol om te gaan met elkaar zonder dat conflicten worden vermeden is feedback een praktisch instrument. KIEM Training en Coaching verzorgt feedbacktrainingen voor teams.

KIEM Training en Coaching gelooft in de kracht van mensen. Als teamcoach faciliteert ze het proces om het team tot bloei te laten komen. Het resultaat is dat de samenwerking verbetert en de effectiviteit van het team toeneemt.